Vicevært: Birgitte
Adresse: Stenhuggervej 11, st. th.
Mail: Skriv til Birgitte

Blå Mands funktion:

 Vedligehold af udendørs fællesarealer.
 Vedligehold af indendørs fællesarealer.
 Nye navneskilte på dørtelefon, postkasse og ved din hoveddør.
 Udskiftning af pærer – indendørs og udendørs.
 Tilkald af håndværkere, hvis påkrævet på ejendommen.
 Besigtigelse af defekte installationer i de enkelte lejligheder, når disse er omfattet af
foreningens vedligeholdelsespligt jf. vedtægterne (typisk radiator, varmerør, vandrør, faldstammer, punkterede vinduer m.v.) og evt. tilkald/formidling af kontakt med relevant håndværker. Underretning af bestyrelsen i disse tilfælde.
 Snerydning/saltning/grusning.
 Tilsyn med varmeanlæg – fx påfyldning af vand.
∙ Info til beboerne omkring fx container, storskrald m.v.
 Affaldsansvarlig i forhold til Københavns Kommune.

Jeg er beboer og andelshaver i foreningen og har derudover mit arbejde ude i samfundet, så du skal ikke forvente, at der bliver reageret på din henvendelse fra den ene dag til den anden, men tingene klares ”ved lejlighed”. Undtaget er selvfølgelig akutte ting, såsom sprængte vandrør og lign. – så sætter vi action i gang, så snart det er muligt.
*****

Som andelshaver skal du selv sørge for ”almindelig vedligehold” af din lejlighed. Det vil sige, at du bl.a. selv skal stå for:
 Udskifte blandingsbatteri/brusehoved ved defekt.
∙ Afkalke/rense vandhaner og afløb.
∙ Udskifte toilet, vask ved defekt.
Har ansvar for de elektriske installationer i din lejlighed.
Som andelshaver er du medlem af ABF og vi anvender ABF’s katalog omhandlende forbedringer, så gem dine regninger, hvis du udskifter inventar på badeværelse, køkken og får lavet forbedringer på de elektriske installationer, fx ny måler. For yderligere henvises til ABF.


Ofte stillede spørgsmål til ”blå mand”:

Der kommer kun to-tre dråber vand ud af min vandhane?
I langt de fleste tilfælde kan det afhjælpes med at skrue det yderste af vandhanen og ”tømme” den for typisk små sorte sten og så afslutte med en omgang afkalkning. Kan anbefale at lægge dimsen i et glas husholdningseddike natten over. Ved meget kraftig tilkalkning, så kan en ny dims komme på tale eller måske lidt hårdere afkalkningsmidler, men en opfordring til at tænke på miljøet J
Det anbefales at afkalke jævnligt, da meget kalk i vandet.

Vandet vil ikke trække ud i afløbet, når jeg tager brusebad?

Ligesom med vandhanen, så skal afløbet i gulvet renses/afkalkes jævnligt for optimalt ”udsug” af vand. Du afmonterer først det lodrette rør på håndvasken, derefter skruer du risten af (typisk skruet fast med to skruer), og nede i ”hullet” tager du fat i indsatsen og kan løfte den op. Indsatsen er typisk en klam omgang med ildelugtende sæbe- og hårrester, som dog let fjernes. Indsatsen kan også evt. lægges i en skål eddike natten over og vupti – den bliver som ny og du slipper for ”muggen lugt”.

Hvornår tænder du for varmen?

Jeg tænder ikke for varmen, da vi har fjernvarmeanlæg, som er reguleret automatisk til at sætte i gang, når udetemperaturen når under 17 grader celsius, så i princippet kan du fyre året rundt, når udetemperaturen er under 17 grader, MEN det er meget individuelt, hvornår den enkelte beboer fryser, så når ”fyringssæsonen” begynder, så går der altid et par dage eller tre før anlægget er fyldt op med varm vand og cirkulerer rundt. Derfor plejer jeg altid at sætte et opslag op om, at I skal sørge for at udlufte jeres radiator indtil der kommer vand ud, hvilket betyder at radiatoren er fyldt op og kan yde maksimal varme. Det frarådes at tildække radiatoren, da det forringer varmecirkulationen og kan påvirke termostaten.

Min termostat på radiatoren virker ikke, hvad gør jeg?

Du prøver i første omgang lige at afmontere termostaten (meget nemt med et lille vrid) og så tjekke den lille metalslagstift som sidder på radiatoren. Prøv at trykke på den og ”aktiver den” – IKKE SLÅ MED HAMMER EL. LIGN. Montér så termostaten igen, stil termostaten på det ønskede og VÆBN DIG MED TÅLMOD, da det godt kan tage nogle timer før der kommer ”run på”.

Selvom jeg har tændt for radiatoren, så er den helt kold?

Tjek først det gennemgående varmerør i gangen samt det vandrette rør ind til radiatoren – er rørene kolde eller varme? Hvis varme rør, så er problemet reduceret til din radiator, så forsøg i første omgang at ”aktivere termostaten” som nævnt ovenfor.
Hvis der ikke sker en pind efter du har ventet med tålmodtålmod i laaaaang tid og samtlige rør stadige er kolde, så kontakt din ”blå mand”.