Foreningen bestyrelse kan kontaktes på: kontakt@abstenhuggergaarden.dk